Stanovisko společnosti COLAS CZ k demolici mostu na D11

30. 7. 2021

Vyjádření generálního ředitele COLAS CZ

„K tématu demolice mostu na dálnici D11 u Prahy proběhla v uplynulých dnech široká debata. Rád bych proto poskytl také náš pohled na věc. Jakkoli mě mrzí situace, kdy delší než původně plánovaná uzávěra způsobila řidičům velké komplikace, celá situace není rozhodně tak černobílá, jak je mnohdy prezentováno. Ve chvíli, kdy jsme hned na začátku demoličních prací narazili na kabel pod napětím, ke kterému se nikdo nehlásil a který podle projektové dokumentace a vyjádření správců sítí v konstrukci mostu vůbec neměl být, se zásadně změnila situace. Nikdo nám nebyl schopen ani ochoten v reálném čase oficiálně potvrdit, že v konstrukci mostu nejsou další podobná „překvapení“. To výrazně ovlivnilo postup a rychlost dalších prací. Sdílím snahu o hledání viníka dané situace. Ale v našem případě to je zejména o hledání viníka, který způsobil to, že vystavil naše zaměstnance, a vlastně všechny pracovníky pohybující se na místě, obrovskému riziku ohrožujícímu životy a zdraví.“

 Tomáš Krones, generální ředitel COLAS CZ

 

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena