Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

31. 8. 2021

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

  • Nasmlouvané zakázky na historicky nejvyšší úrovni 10,3 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o +4 % při stálých směnných kurzech
  • Pololetní výnosy ve výši 5,6 mld. eur, na rovnocenném základě o 16 % vyšší než v 1. pololetí r. 2020
  • Výrazné zvýšení provozního zisku za běžné období o 204 mil. eur ve srovnání s 1. pololetím r. 2020 a o 36 mil. eur v 1. pololetí r. 2019
  • Čistý zisk skupiny: -112 mil. eur (+183 mil. eur ve srovnání s 1. pololetím r. 2020)
  • Cash flow - zlepšení o 215 mil. eur ve srovnání s 1. pol. r. 2020 a o 104 mil. eur ve srovnání s 1. pol. r. 2019
  • Čistý dluh dosáhl úrovně  -631 mil. eur, což představuje snížení o +434 mil. eur ve srovnání s koncem června 2020
  • Výhled na rok 2021 upraven směrem nahoru

Přílohy

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena