Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

31. 8. 2021

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

  • Nasmlouvané zakázky na historicky nejvyšší úrovni 10,3 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o +4 % při stálých směnných kurzech
  • Pololetní výnosy ve výši 5,6 mld. eur, na rovnocenném základě o 16 % vyšší než v 1. pololetí r. 2020
  • Výrazné zvýšení provozního zisku za běžné období o 204 mil. eur ve srovnání s 1. pololetím r. 2020 a o 36 mil. eur v 1. pololetí r. 2019
  • Čistý zisk skupiny: -112 mil. eur (+183 mil. eur ve srovnání s 1. pololetím r. 2020)
  • Cash flow - zlepšení o 215 mil. eur ve srovnání s 1. pol. r. 2020 a o 104 mil. eur ve srovnání s 1. pol. r. 2019
  • Čistý dluh dosáhl úrovně  -631 mil. eur, což představuje snížení o +434 mil. eur ve srovnání s koncem června 2020
  • Výhled na rok 2021 upraven směrem nahoru

Přílohy

COLAS Novinky

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

9. 9.

D5 - Oprava CB vozovky

Poslední kilometry dálnice k sousedům, Colas CZ se podílel na pokládce nového cementobetonového povrchu dálničního tahu D5 u Rozvadova

31. 8.

Akvizice finské společnosti Destia

Colas podepisuje dohodu o akvizici společnosti Destia, významného hráče na trzích silniční a železniční infrastruktury ve Finsku

31. 8.

Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena