Po nových kolejích

17. 5. 2022

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

Loni tomu bylo již 130 let, co se v Praze rozjela první tramvaj. Kolejová doprava v ulicích se ukázala jako bezpečná, rychlá a pohodlná, a tak není divu, že tramvaje dnes jezdí hned v sedmi českých městech. Ve čtyřech z nich společnost Colas CZ dokazuje, že umí propojit své léty prověřené know-how z oboru silničního stavitelství s kolejovými stavbami. Podílí se totiž nejen na rekonstrukci vybraných tramvajových úseků, ale staví nebo opravuje také zastávky.

Co do rozsahu prací je největší Tramvajová trať Ohrada-Palmovka. Ta od roku 1990 spojuje Žižkov s Libní a byla první tratí v metropoli, která zčásti vedla po estakádě. Až do léta příštího roku tu bude probíhat kompletní rekonstrukce, vůbec první v historii této tramvajové trati. Zakázku realizuje společnost Colas CZ v konsorciu s firmou FIRESTA-Fišer.

Opravovat se bude celá trať Ohrada-Palmovka dlouhá téměř 1,5 kilometru, a to včetně konstrukčně nejzajímavější pasáže: estakády, která překlenuje údolí a hned tři železniční tratě a odkud je jeden z nejhezčích výhledů na Prahu. Nosná konstrukce mostu se musí očistit, opravit a kompletně přeizolovat. Bude k tomu třeba vytěžit 2650 m3 štěrku z kolejového lože, z čehož zhruba polovina bude zpětně využita na stavbě. Ještě předtím je ale třeba demontovat celý kolejový svršek, což představuje 1246 metrů kolejí a více než 1800 dřevěných pražců. Ty jsou samy o sobě unikátem, drtivá většina tramvajových tratí má již pražce betonové, které budou použity i zde. Stejně jako nové kolejnice.

Úpravou projde i tramvajová zastávka Krejcárek. Rekonstrukce v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun by měla skončit v červnu 2023.

Technicky zajímavou zakázku získal Colas CZ také v Olomouci, městě, kde se tramvaje poprvé rozjely již roku 1899. Město Olomouc a Dopravní podnik města Olomouce tramvajové tratě i zastávky v hanácké metropoli postupně opravují a modernizují. V současnosti se staví v srdci města, na Masarykově třídě. Celkovou proměnou tu projde tramvajová zastávka U Bystřičky, vymění se také 103 metrů kolejí v každém směru v úseku mezi mostem přes Bystřičku a stavbou protipovodňových opatření. Navazující stavbou, kde Colas CZ figuruje jako subdodavatel stavby pevné jízdní dráhy, je pak nový most přes řeku Moravu.

Colas CZ na Masarykově třídě v Olomouci provádí celkovou rekonstrukci „ode zdi ke zdi“ – má tedy na starosti chodníky, vozovku i tramvajové těleso se žlábkovými kolejemi, které budou zapuštěny v asfaltu. Největší proměnou projde samotná zastávka U Bystřičky ve směru na hlavní nádraží, nově tu vznikne zastávka takzvaného vídeňského typu. Tedy s takovým výškovým uspořádáním, které umožňuje pohodlný nástup do tramvaje, ale zachovává přitom jízdní pruh pro automobilovou dopravu. Nové nástupiště bude bezbariérové, 36 metrů dlouhé a čtyři metry široké. V hanácké metropoli půjde teprve o druhý typ tohoto moderního uspořádání nástupiště. První „vídeňská“ zastávka funguje od roku 2011 u výstaviště Flora.

Celá zakázka i s novou zastávkou by měla být dokončena během letošního června.

Colas CZ staví nové koleje také v západočeské metropoli. Společnost získala zakázku od Statutárního města Plzeň na opravu dvoukolejné tramvajové trati v Koterovské ulici, a to v 967 metrů dlouhém úseku mezi náměstím Generála Píky a Světovarem. Tramvajovou trať, kudy jezdí linka č. 2, tu tvoří železobetonové panely se žlábky (BKV) a je celkově ve špatném technickém stavu. Kvůli závadám na trati tu dokonce tramvaje musejí jezdit místy jen rychlostí 10 km/h. To by se díky kompletní opravě mělo změnit. Nově bude v celém rekonstruovaném úseku použita pevná jízdní dráha se stojinovými širokopatními kolejnicemi.

Součástí zakázky na Koterovské ulici v Plzni, kudy tramvaje jezdí od roku 1962, je i oprava trakčního vedení včetně úpravy signalizačního zařízení, úprava zastávky Brojova, kde budou mimo jiné umístěny nové označníky, a také rekonstrukce navazujících zpevněných ploch. Celá stavba, která významně přispěje k bezpečnější a pohodlnější jízdě tramvají v západočeské metropoli, by měla skončit letos v září.

Poslední kolejovou stavbou, kterou Colas CZ v současnosti provádí, najdeme v Ostravě poblíž Ostravar Arény. Během rekonstrukce mostu přes Plzeňskou ulici projde úpravami i tramvajová zastávka Tylova, kterou využívají především návštěvníci zimního stadionu. Kromě rekonstrukce stávajících tramvajových nástupišť zahrnuje zakázka také zrušení západního schodišťového koridoru, v jehož místě bude vybudován nový bezbariérový výtah. Počítá se také s kompletní sanací podchodu, a to včetně nového uložení inženýrských sítí. Samotná zastávka získá nový informační systém a zastřešení, Colas CZ také v místě položí na 100 metrů nového kolejového svršku. Díky rekonstrukci podchodu a bezbariérovému přístupu tak Ostrava získá nejen moderní tramvajové zastávky s důstojným zázemím, ale také se tím připraví na mistrovství světa v ledním hokeji, které by se kromě Prahy mělo v roce 2024 odehrát právě v nedaleké Ostravar Aréně.

Připomeňme, že v krátké době jde o druhou významnou kolejovou stavbu, na které se Colas CZ v Ostravě podílel. Loni na jaře společnost dokončila téměř 650 metrů dlouhý tramvajový úsek na Výškovické ulici, kde vznikly „zelené koleje“  - tramvajový svršek tu kryjí travní pásy. V roce 2015 se Colas CZ také podílel na modernizaci dvou úseků ikonické tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou, která si odnesla titul Stavba roku. Společnost Colas CZ tak četnými zakázkami v řadě českých měst prokazuje, že je významným hráčem nejen na poli silničního stavitelství, ale i v kolejových stavbách.

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena