Letní olympijské hry 2024 v Paříži: Firma Colas vyhrává kontrakt na řízení logistiky

9. 8. 2021

Mobility by Colas, integrátor a operátor digitálních mobilních služeb společnosti Colas, podepsal rámcovou smlouvu s dopravní společností olympijských her SOLIDEO na navržení, zavedení a provozování logistických toků „poslední míle“ po dobu minimálně 15 měsíců s využitím řešení Qievo.

Jako součást rámcové smlouvy bude mít služba Mobility by Colas na starosti organizování logistických toků „poslední míle“ pro stavební projekty olympijské vesničky, umístěné ve městech Saint-Quen, Saint-Denis a L´Ile-Saint-Denis, nedaleko od Paříže směrem na sever. Služba Mobility by Colas bude pomáhat firmám zapojeným do konkrétní výstavby nebo dalších souvisejících projektů při organizování „včasných“ dodávek s cílem snížit narušení, nepříjemnosti a dopad na zasažené čtvrti.

 Za účelem koordinování organizace dodávek co možná nejpřesněji podle obchodních potřeb bude Mobility by Colas používat Qievo, což je řešení navržené k optimalizování mobility okolo stavenišť v hustém městském osídlení. Toto řešení je digitální službou provozovanou v centrální kontrolní stanici řízené zástupci, kteří jsou v nepřetržitém kontaktu se staveništi a dopravci. K řízení logistiky, dopravy a infrastruktury jako celku využívá ekosystémový přístup.

Regulováním toků „poslední míle“ pomůže Qievo snížit dopad projektu zejména na kvalitu života místních lidí a na životní prostředí. Umožní:

-          zlepšení bezpečnosti místních obyvatel a řidičů / dopravců,

-          lepší kvalitu ovzduší a snížení uhlíkové stopy,

-          méně nepříjemností způsobených dopravci,

-          klidnější dopravní prostředí pro městskou mobilitu.

 

"Jsme hrdí na to, že jsme byli vybráni společností SOLIDEO, abychom navrhli a řídili pracovní toky pro vytvoření budoucí olympijské vesničky. Qievo, které je navržené tak, aby usnadnilo přijetí ze strany místních obyvatel a rovněž se podílelo na přeměně místních společenství, je založeno na multifunkčním přístupu zaměřeném na zachování mobility okolo velkých městských stavenišť. Je to integrované řešení, které může být přizpůsobeno jakémukoliv projektu, bez ohledu na velikost, včetně dočasných práv průjezdu. Toto řešení se osvědčilo už ve čtvrti Part-Dieu ve francouzském Lyonu, kde společnost SPL Lyon Part-Dieu od prosince 2019 používala Qievo pod jménem Reguly“, vysvětluje Fabrice Luriot, ředitel Mobility by Colas.

 Mobility by Colas je divize společnosti Colas, která poskytuje digitální a datové služby vytvořené na míru. Tato jednotka pracuje jako jeden tým s účastníky z místního společenství za účelem dosažení společných cílů: zatraktivnění komunity, optimalizování mobility v městských a venkovských oblastech, zlepšení bezpečnosti na silnicích, řízení první a poslední míle atd. Aby podpořila ekologickou a energetickou změnu, poskytuje Mobility by Colas každému zákazníkovi integrované obchodní a CSR ukazatele, navržené tak, aby změřily pozitivní dopad činností na místní společenství.

 

COLAS Novinky

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

9. 9.

D5 - Oprava CB vozovky

Poslední kilometry dálnice k sousedům, Colas CZ se podílel na pokládce nového cementobetonového povrchu dálničního tahu D5 u Rozvadova

31. 8.

Akvizice finské společnosti Destia

Colas podepisuje dohodu o akvizici společnosti Destia, významného hráče na trzích silniční a železniční infrastruktury ve Finsku

31. 8.

Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

9. 8.

Letní olympijské hry 2024 v Paříži: Firma Colas vyhrává kontrakt na řízení logistiky

Mobility by Colas, integrátor a operátor digitálních mobilních služeb společnosti Colas, podepsal rámcovou smlouvu s dopravní společností olympijských her SOLIDEO na navržení, zavedení a provozování logistických toků „poslední míle“ po dobu minimálně 15 měsíců s využitím řešení Qievo.

Navigace

© 2021 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena