Finanční rok 2021 skupiny Colas

16. 3. 2022

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

  • Díky akvizici společnosti Destia k 1.12.2021 v hodnotě 222 mil. EUR došlo k navýšení objemu nasmlouvaných zakázek o dalších 755 mil. EUR
  • Objem nasmlouvaných zakázek dosáhl rekordní výše 10,7 mld. EUR (meziroční nárůst o 17%) 
  • Tržby vzrostly na 13,2 mld. EUR (+ 8 % oproti roku 2020)
  • Běžný provozní zisk se oproti roku 2019 mírně zvýšil na 3,3 %
  • Úroveň volného cash flow ve výši 358 mil. EUR zůstává vysoká
  • Čistý dluh se snížil téměř na nulu
  • Cílová úroveň běžné provozní marže pro rok 2023 byla potvrzena ve výši 4 %

Přílohy

COLAS Novinky

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena