COLAS se zavázal snížit svoji uhlíkovou stopu

8. 6. 2021

V reakci na výzvy spojené se změnou klimatu přijal Colas strategický závazek ke snížené své uhlíkové stopy. Skupina si v souladu s Pařížskou dohodou stanovila ambiciózní cíl: snížit své přímé (oblasti 1 a 2) i nepřímé (oblast 3a) emise skleníkových plynů o 30 %.

Colas vypracoval uhlíkový plán, řízený výborem pro uhlíkovou strategii. Tento plán, který obsahuje 24 závazků, hodnocených již existujícími nebo novými indikátory, bude zaveden ve všech provozech Skupiny. Cíl stanovený skupinou vychází z odhadů snížení emisí CO2 prostřednictvím následujících kroků:

- Začlenění klimatických otázek do strategie skupiny

 • Analýza rizik a příležitostí změny klimatu pro činnosti Skupiny
 • Zvyšování povědomí o problematice klimatických změn mezi zaměstnanci Skupiny
 • Rozvoj nových obchodních segmentů založených na nabídce obnovitelných zdrojů energie
 • Využití nízkouhlíkové strategie Skupiny ve výběrových řízeních

- Zlepšení energetické účinnosti za účelem snížení emisí skleníkových plynů spojených s přímou spotřebou energie

 • Zavedení nástrojů pro řízení a sledování spotřeby energie pro obalovny a mechanizaci (do roku 2024 bude 50 % vozového parku vybaveno palubní telematikou)
 • Školení řidičů a obsluhy strojů v ekologické jízdě
 • Snížení spotřeby pohonných hmot a omezení situací, kdy stroje běží naprázdno
 • Snížení závislosti na fosilních palivech využíváním obnovitelných zdrojů energie
 • Podpora alternativní silniční dopravy pro přepravu asfaltu a kameniva (železniční nebo vodní doprava)
 • Přechod vozového parku na nízkouhlíkové řešení (elektrický, vodíkový, bioplynový, hybridní pohon apod.)

- Vývoj a propagace nízkouhlíkových produktů a technologických řešení

 • Nákup cementových a nízkouhlíkových hydraulických pojiv
 • Snížení uhlíkové náročnosti betonu vyráběného Skupinou
 • Vyšší využívání bio-materiálů
 • Aktivita Skupiny ve výzkumu nízkouhlíkových pojiv pro dopravní infrastrukturu
 • Zvýšení podílu recyklovaných materiálů v asfaltových směsích (cíl 18 % do roku 2024)
 • Používání in-situ recyklace
 • Snížení teploty při výrobě asfaltových směsí
 • Používání teplých asfaltových směsí, které ve srovnání s horkými asfaltovými směsmi uspoří při výrobě přibližně 15 % energie (cíl 50% teplých asfaltových směsí v rámci celoskupinové výroby do roku 2030)

- Přispění k uhlíkové neutralitě a snižování emisí produkovaných zákazníky a uživateli

 • Nabídka inovativních služeb udržitelné mobility: optimalizace toků dopravy a parkování, plánování a regulace dopravních toků v okolí městských lokalit (řešení mobility pomocí systému Mobility by Colas); zvyšování bezpečnosti uživatelů a řízení toků sdílené mobility (dynamické signalizační řešení Flowell)
 • Optimalizace využívání infrastruktury (lokální energetická soběstačnost s fotovoltaickým silničním povrchem Wattway)
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti technologií zachycování a sekvestrace CO2 ve sdružení se společnostmi specializujícími se na tuto oblast

Frédéric Gardès, generální ředitel skupiny Colas: „Změna klimatu nás zavazuje přijmout silné strategické závazky nyní i do budoucna. Být světovým lídrem v oblasti výstavby a údržby dopravní infrastruktury znamená být odpovědný za vývoj v celém sektoru. Od roku 2021 začnou zaměstnanci skupiny Colas po celém světě plnit závazky obsažené v našem uhlíkovém plánu.„

 

COLAS Novinky

30. 7.

Stanovisko společnosti COLAS CZ k demolici mostu na D11

Vyjádření generálního ředitele COLAS CZ

30. 6.

COLAS CZ, a.s. patří mezi 3 TOP STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 2020!

Ocenění z rukou ministra dopravy Karla Havlíčka převzal generální ředitel společnosti COLAS CZ, a.s., Tomáš Krones

8. 6.

COLAS se zavázal snížit svoji uhlíkovou stopu

V reakci na výzvy spojené se změnou klimatu přijal Colas strategický závazek ke snížené své uhlíkové stopy. Skupina si v souladu s Pařížskou dohodou stanovila ambiciózní cíl: snížit své přímé (oblasti 1 a 2) i nepřímé (oblast 3a) emise skleníkových plynů o 30 %.

3. 5.

Rekonstruujeme silniční trasu ze Vsetína do Rožnova přes Valašskou Bystřici

3. května byla mezi Velkou Lhotou a Valašskou Bystřicí zahájena její rozsáhlá rekonstrukce za více než 180 milionů korun.

22. 4.

Bezpečnostní kampaň "Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít"

V souvislosti s jarní stavební sezonou a rozvolněným cestováním bychom rádi připomněli kampaň „Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít“ a znovu apelovali na ohleduplnost řidičů k našim kolegům, kteří pracují na stavbách, a také k pracovníkům údržby.

8. 4.

8. duben 2021 - Environmentální den skupiny COLAS

Záměrem je zvýšit povědomí zaměstnanců o klimatické změně a jejich příčinách.

Navigace

© 2021 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena