Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

23. 2. 2022

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

V rámci průzkumu organizovaného iniciativou #StOpE bylo zjištěno, že 82 % dotázaných žen „se na pracovišti pravidelně setkává se sexisticky motivovanými postoji nebo rozhodnutími". Takový způsob chování je nepřijatelný.

Zapojením se do iniciativy #StOpE potvrzuje Colas svůj dlouholetý závazek v této oblasti. Např. v roce 2019 spustil kampaň s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců o každodenních projevech sexismu, a to v podobě plakátů s ilustracemi Antoina Chéreaua, které znázorňovaly záměrně zvolené situace zobrazující nepřijatelné způsoby chování na pracovišti.

V roce 2020 byla skupina jedním z partnerů akce SineQuaNon Run. Jednalo se o běžecký závod na podporu boje proti sexismu, kterého se zúčastnily stovky zaměstnanců skupiny Colas z 15 různých zemí. V následujícím roce pak Fréderic Gardés  u příležitosti Mezinárodního dne žen znovu zdůraznil závazek skupiny Colas netolerovat sexistické chování na pracovišti.

Iniciativa #StOpE, kterou založily společnosti Accor, EY France a L'Oréal France v roce 2018, sdružuje 144 firem, škol a asociací. Usiluje o odstranění každodenních projevů sexismu na pracovišti, a to díky svým členům, kteří aktivně prosazují principy stanovené v rámci této iniciativy.

Společnost Colas se zavázala vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se všichni zaměstnanci budou vzájemně respektovat. Praktikujeme politiku nulové tolerance vůči jakémukoliv sexistickému nebo diskriminačnímu chování. Zasazujeme se o inkluzi na pracovišti v rámci různých geografických oblastí, ve kterých naše skupina působí. Dbáme na to, aby se každý, kdo u nás pracuje, cítil respektován a oceňován," zdůrazňuje Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny.

 

COLAS Novinky

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena