Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

16. 12. 2021

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Cílem partnerství je pokračovat v iniciativách v oblasti prevence rizik silničního provozu a zmírňování jejich negativních dopadů. Od roku 1997, kdy byl podepsán první závazek s meziresortní delegací pro bezpečnost silničního provozu, klesla četnost dopravních nehod souvisejících se stavebními pracemi u skupiny Colas, která jen ve Francii čítá 30 000 zaměstnanců, o více než 75 %.

Toho se podařilo docílit díky soustavnému vzdělávání zaměstnanců skupiny o důležitosti bezpečného a zodpovědného přístupu založeného na sebeovládání a respektu k ostatním.

Více než 400 speciálně vyškolených zaměstnanců organizace "Road Safety Relay" v terénu realizuje preventivní program, který definoval Řídící výbor pro bezpečnost silničního provozu. Jeho součástí je široká škála aktivit, včetně školení, kontroly stylu řízení vozidel, nastavování  omezovačů rychlosti atd.

Důležitost bezpečnosti silničního provozu je také zdůrazněna ve společných bezpečnostních pravidlech, které skupina zavedla v roce 2020 ve všech svých pobočkách po celém světě společně s každoroční akcí Týden bezpečnosti.

Dokument o sedmi závazcích klade důraz na důležitost dodržování pravidel pro bezpečný provoz na silnici. Např. netelefonovat za jízdy, nepožívat omamné látky, používat bezpečnostní pásy, vyvarovat se únavě za jízdy, dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Bezpečnost je klíčovým prvkem našeho závazku v rámci společenské odpovědnosti firem. Podepsáním tohoto dokumentu potvrzujeme, že ochrana našich zaměstnanců a dodržování pravidel bezpečného provozu na silnici, trvale zůstává naší prioritou, zdůrazňuje Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Colas.

 

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena