Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

14. 6. 2022

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

Ekologický den je součástí CSR strategie Skupiny, resp. programu ACT (Act & Commit Together), jehož jedním ze závazků je zavedení nízkouhlíkového strategie a strategie v oblasti biologické rozmanitosti s cílem přispět k ochraně planety. V loňském roce byl Ekologický den věnován otázkám klimatických změn. Letos byla hlavním tématem biodiverzita. Cílem akce bylo informovat všechny zaměstnance Skupiny o biologické rozmanitosti, zvýšit jejich povědomí o jejím úbytku a vyzvat je k přijetí konkrétních opatření na její ochranu.

 

V rámci Ekologického dne byly pro zaměstnance připraveny vzdělávací akce, přednášky, edukační karetní hra nebo webinář.

"Zachování biologické rozmanitosti je ve stavebnictví skutečnou výzvou a my v Colasu jsme si toho plně vědomi. Proto jsme přijali plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, v rámci kterého se snažíme zvyšovat povědomí našich zaměstnanců v těchto oblastech pomocí vzdělávacích akcí," říká Anne-Laure Levent, ředitelka oddělení životního prostředí skupiny Colas.

Ekologický den doplňuje mnohem širší soubor akcí ve prospěch biologické rozmanitosti.

V roce 2013 si Skupina stanovila za cíl provést do roku 2030 v každém ze svých lomů a štěrkoven opatření ve prospěch biodiverzity. Do roku 2021 byla ve 207 provozech realizována alespoň jedna akce, např. obnova vodních toků, vytvoření svahů, výklenků a úkrytů pro živočichy, přizpůsobení prací tak, aby respektovaly období hnízdění ptáků. Mezi akcemi realizovanými ve spolupráci s odborníky je jich mnoho věnovaných ochraně lokálních živočišných druhů jako je raroh velký, orel jestřábí nebo ještěrka živorodá.

Skupina Colas chce nyní tento cíl rozšířit na všechny své provozy. Za tímto účelem byl vydán a distribuován průvodce činnostmi ve prospěch biologické rozmanitosti. Jedná se například o vysazování živých plotů podél našich provozů s cílem poskytnout úkryt místním živočišným druhům.

Současně pokračuje naše účast v programu Forest & Life, zahájeném v roce 2021 ve Francii, v jehož rámci bylo nedávno vysazeno 15 000 stromů u Abidjanu na Pobřeží slonoviny.

 

 

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena