8. duben 2021 - Environmentální den skupiny COLAS

8. 4. 2021

Záměrem je zvýšit povědomí zaměstnanců o klimatické změně a jejich příčinách.

Pro většinu z nás nejsou pojmy klimatická změna, skleníkové plyny, uhlíková stopa cizí a setkáváme se s nimi řadu let v médiích. Důsledkem zásadního negativního příspění lidstva k oteplování planety (zejména spalováním fosilních paliv), se v posledních letech mění také přístup a chování celé vyspělé společnosti. Změnami podporujícími „zelené technologie“ prochází postupně všechna průmyslová odvětví. Tyto změny mají dramaticky snížit vypouštění skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého CO2, metanu CH4, oxidu dusného N2O a freonů.

Je proto zcela logické, že COLAS nemůže stát stranou, musí přizpůsobit podnikání tomuto historickému vývoji a snížit celkovou uhlíkovou stopu podniku. 

Přijímáme proto závazek ke snížení naší uhlíkové stopy do r. 2030 o 30%!

 

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena