8. duben 2021 - Environmentální den skupiny COLAS

8. 4. 2021

Záměrem je zvýšit povědomí zaměstnanců o klimatické změně a jejich příčinách.

Pro většinu z nás nejsou pojmy klimatická změna, skleníkové plyny, uhlíková stopa cizí a setkáváme se s nimi řadu let v médiích. Důsledkem zásadního negativního příspění lidstva k oteplování planety (zejména spalováním fosilních paliv), se v posledních letech mění také přístup a chování celé vyspělé společnosti. Změnami podporujícími „zelené technologie“ prochází postupně všechna průmyslová odvětví. Tyto změny mají dramaticky snížit vypouštění skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého CO2, metanu CH4, oxidu dusného N2O a freonů.

Je proto zcela logické, že COLAS nemůže stát stranou, musí přizpůsobit podnikání tomuto historickému vývoji a snížit celkovou uhlíkovou stopu podniku. 

Přijímáme proto závazek ke snížení naší uhlíkové stopy do r. 2030 o 30%!

 

COLAS Novinky

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

9. 9.

D5 - Oprava CB vozovky

Poslední kilometry dálnice k sousedům, Colas CZ se podílel na pokládce nového cementobetonového povrchu dálničního tahu D5 u Rozvadova

31. 8.

Akvizice finské společnosti Destia

Colas podepisuje dohodu o akvizici společnosti Destia, významného hráče na trzích silniční a železniční infrastruktury ve Finsku

31. 8.

Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena