Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

Termín výstavby: 2021/04 - 2021/10
Objem prací: 168,5 mil Kč (bez DPH)
Zhotovitel:COLAS CZ a Swietelsky stavební

Východní část Pražského okruhu v blízkosti Černého mostu patří mezi dopravně nejvytíženější v Praze, denně tudy projede až 50 tisíc aut. Zároveň jde o úsek realizovaný v 80. letech minulého století, který je v technicky nevyhovujícím stavu. Stejně jako nadjezd přes Chlumeckou ulici, dvojmostí z prefa nosníků, kterým okruh překlenuje spojnici mezi Černým Mostem s Horními Počernicemi. Postavený byl před třiceti lety jako součást tehdejší výpadovky R1 Satalice –Běchovice, do provozu byl uveden koncem roku 1984. Od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí. 

Přestože v názvu zakázky figuruje oprava nadjezdu, ve skutečnosti je objem prací obsáhlejší – jde o demolici stávajícího přemostění na Pražském okruhu (a to včetně spodní stavby) a jeho nahrazení dvěma novými mosty. Práce jsou rozděleny do dvou etap. V té první, která probíhala od jara do října letošního roku, stavaři nejprve zcela odstranili původní most ve směru do centra, založili opěry a  pilíře, postavili předepnuté prefabrikované nosníky a vybudovali monolitickou roznášecí desku z betonu, jehož bílá barva kontrastuje s  okolní vozovkou. Během října by se pak měl na mostovku položit nový asfaltový povrch, na němž vznikne provizorní dopravní značení a  západní část stavby se tak otevře motoristům.  A jelikož i původní přemostění bylo dvojmostí, měla by příští rok v dubnu 2. etapa probíhat obdobně, jen zrcadlově obráceně. 

COLAS Novinky

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

9. 9.

D5 - Oprava CB vozovky

Poslední kilometry dálnice k sousedům, Colas CZ se podílel na pokládce nového cementobetonového povrchu dálničního tahu D5 u Rozvadova

31. 8.

Akvizice finské společnosti Destia

Colas podepisuje dohodu o akvizici společnosti Destia, významného hráče na trzích silniční a železniční infrastruktury ve Finsku

31. 8.

Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena