Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

Termín výstavby: 2021/04 - 2021/10
Objem prací: 168,5 mil Kč (bez DPH)
Zhotovitel:COLAS CZ a Swietelsky stavební

Východní část Pražského okruhu v blízkosti Černého mostu patří mezi dopravně nejvytíženější v Praze, denně tudy projede až 50 tisíc aut. Zároveň jde o úsek realizovaný v 80. letech minulého století, který je v technicky nevyhovujícím stavu. Stejně jako nadjezd přes Chlumeckou ulici, dvojmostí z prefa nosníků, kterým okruh překlenuje spojnici mezi Černým Mostem s Horními Počernicemi. Postavený byl před třiceti lety jako součást tehdejší výpadovky R1 Satalice –Běchovice, do provozu byl uveden koncem roku 1984. Od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí. 

Přestože v názvu zakázky figuruje oprava nadjezdu, ve skutečnosti je objem prací obsáhlejší – jde o demolici stávajícího přemostění na Pražském okruhu (a to včetně spodní stavby) a jeho nahrazení dvěma novými mosty. Práce jsou rozděleny do dvou etap. V té první, která probíhala od jara do října letošního roku, stavaři nejprve zcela odstranili původní most ve směru do centra, založili opěry a  pilíře, postavili předepnuté prefabrikované nosníky a vybudovali monolitickou roznášecí desku z betonu, jehož bílá barva kontrastuje s  okolní vozovkou. Během října by se pak měl na mostovku položit nový asfaltový povrch, na němž vznikne provizorní dopravní značení a  západní část stavby se tak otevře motoristům.  A jelikož i původní přemostění bylo dvojmostí, měla by příští rok v dubnu 2. etapa probíhat obdobně, jen zrcadlově obráceně. 

COLAS Novinky

14. 6.

Biodiverzita, hlavní téma Ekologického dne skupiny Colas

Ve čtvrtek 9. června uspořádal Colas ve svých společnostech po celém světě svůj již druhý Ekologický den. Letos na téma biodiverzita, která je pro Skupinu, jež v roce 2020 spustila plán nízkouhlíkové strategie a strategie pro biodiverzitu, důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí.

6. 6.

Oznámení o fúzi společnosti Silnice Žáček, s.r.o.

dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.5.2022 nabyla účinnost fúze společnosti Silnice Žáček s.r.o., jakožto zanikající obchodní korporace bez likvidace a COLAS CZ a.s., jakožto nástupnické obchodní korporace.

17. 5.

Po nových kolejích

Colas CZ rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

16. 3.

Finanční rok 2021 skupiny Colas

Představenstvo skupiny Colas schválilo účetní závěrku za rok 2021

23. 2.

Colas se připojuje k iniciativě s názvem #StOpE bojující proti sexismu na pracovišti

Dne 25. ledna 2022 se skupina Colas, zastoupená Frédéricem Gardèsem, předsedou představenstva a generálním ředitelem, připojila k iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat proti každodenním projevům sexismu na pracovišti. Stala se tak první stavební společností, která se do tohoto programu zapojila.

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena