Notice - change of the company's registered office - newly at Rubeška 215/1, 190 00 Prague 9

Job vacancies

Sending a CV via e-mail

Basic information

Attachments

captcha  Retype code from image:

Poučení o zpracování osobních údajů

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na základě souhlasu uděleného uchazečem o zaměstnání. Udělení souhlasu je dobrovolné. Neudělí li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje po skončení výběrového řízení bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li na poptávanou pracovní pozici přijat. Následně jej Společnost nebude moci v budoucnu oslovit s nabídkou zaměstnání v případě uvolnění jiné vhodné pracovní pozice u Společnosti.

Po uplynutí doby tří let ode dne poskytnutí osobních údajů budou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání vymazány.

Společnost předá, či může předat, výše uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání následujícím příjemcům:

  • společnosti COLAS SA, identifikační číslo: 552025314, se sídlem na adrese1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika, která je mateřskou společností (jediným akcionářem) Společnosti a provozuje datacentrum, v němž jsou uchovávány některé osobní údaje zpracovávané Společností;

Výše uvedení příjemci osobních údajů mají přístup k osobním údajům poskytnutým uchazečem o zaměstnání, a to vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.

V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Společnosti má uchazeč o zaměstnání právo:

  1. udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě dříve daného souhlasu;
  2. na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů; a
  3. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Bližší informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ze strany Společnosti jsou uvedeny v prohlášení Společnosti o zpracování osobních údajů, které je veřejně dostupné na internetové stránce Společnosti na linku https://www.colas.cz/o-spolecnosti/compliance.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování mých osobních údajů se uchazeč o zaměstnání může obrátit na Společnost prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz.

COLAS News

Apr 8

8/4/2021 - Environment Day of COLAS Group

The intention is to increase employees' awareness of climate change and its causes.

Apr 7

COLAS CZ realizes construction of a new bridge over Chlumecká Street in Prague 9

A new bridge over Chlumecká Street will be constructed on the Prague D0 ring road worth CZK 170 million.

Apr 1

Change of COLAS CZ, a.s. BOD members

With effect from 1 April 2021, the statutory body of COLAS CZ, a.s. is the following company BOD.

Feb 26

COVID-19 - we respond to the current development of the pandemic

We care about the health of our employees and try to do our best to protect them as much as possible at this time!

Jan 8

Construction of Southern Tangential tangential trunk road near České Budějovice municipality

Southern tangential trunk road will be performed by consortium of companies COLAS CZ a Firesta-Fišer.

Dec 27

COLAS CZ realizes D48 Bělotín - Nový Jičín project

ŘSD concluded a contract for the construction of 13 kilometers of a motorway worth CZK 3,084 BN, which will be realized by COLAS CZ, a.s. in association with FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Navigation

© 2021 COLAS CZ, a.s. All rights reserved