Notice - change of the company's registered office - newly at Rubeška 215/1, 190 00 Prague 9

People

Are you interested in working for COLAS CZ, a.s.?
Do you want to know what activities we organize for students and the public and what opportunities we offer students and recent graduates?
Find out everything here.

You will find more detailed information under the individual tabs in the list on the left. If you have specific questions, please contact our HR department. We will be happy to answer your questions.

Contacts

Lucie Zdražilová
HR Specialist
+420 724 618 718
kariera@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Jana Kandusová
HR Specialist 
+420 724 618 749
jana.kandusova@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Lukáš Moravec
HR Specialist – BMW Project
+420 725 094 002
lukas.moravec@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Sending a CV via e-mail

Basic information

Attachments

captcha  Retype code from image:

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na základě souhlasu uděleného uchazečem o zaměstnání. Udělení souhlasu je dobrovolné. Neudělí li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje po skončení výběrového řízení bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li na poptávanou pracovní pozici přijat. Následně jej Společnost nebude moci v budoucnu oslovit s nabídkou zaměstnání v případě uvolnění jiné vhodné pracovní pozice u Společnosti.

Po uplynutí doby tří let ode dne poskytnutí osobních údajů budou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání vymazány.

Společnost předá, či může předat, výše uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání následujícím příjemcům:

  • společnosti COLAS SA, identifikační číslo: 552025314, se sídlem na adrese 92100 Boulogne Billancourt, Place Rene Clair 7, Francouzská republika, která je mateřskou společností (jediným akcionářem) Společnosti a provozuje datacentrum, v němž jsou uchovávány některé osobní údaje zpracovávané Společností;
  • společnosti Datacruit s.r.o., se sídlem na adrese Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 45 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 233459, která Společnosti dodává informační systém pro náborový proces.

Výše uvedení příjemci osobních údajů mají přístup k osobním údajům poskytnutým uchazečem o zaměstnání, a to vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.

V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Společnosti má uchazeč o zaměstnání právo:

(i) udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě dříve daného souhlasu;

(ii) na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů; a

(iii) na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Bližší informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ze strany Společnosti jsou uvedeny v prohlášení Společnosti o zpracování osobních údajů, které je veřejně dostupné na internetové stránce Společnosti na linku http://www.colas.cz/o-spolecnosti/compliance.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování mých osobních údajů se uchazeč o zaměstnání může obrátit na Společnost prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz.

COLAS News

Sep 15

Modernization of the II//208 roadway Hlinky - Bochov

On September 9, 2020, the ceremonial handover of this project and its opening to traffic was held.

Aug 17

COLAS CZ partner of the hike on the Javořice hill

Within the project "Up to the Mountain" (Nahoru na horu), we became a partner again - this year of a hike to the Javořice hill.

Jun 18

Ceremonial opening of the workshop in Jihlava

On June 16th, 2020, the workshop in Jihlava was ceremoniously opened as part of the COLAS Group top management visit.

Jun 16

COLAS is building the road infrastructure for the future mobility development center in the Czech Republic

Colas CZ is currently building the road infrastructure for the Future Mobility Development Center in the western Czech city of Sokolov for the BMW group, as part of a joint venture with Colas Projects.

Jun 15

The most successful construction of road management in the Pardubice region

Reconstruction of the III/322 25 road Černá u Bohdanče I. stage, was nominated in The most successful projects competition. The project was carried out by the Pardubice region under the leadership of J. Neradílek (regional manager), together with Bauser CZ, a.s.

May 11

Change of company headquarters

As of 11 May 2020, a decision was taken by the Board of Directors to change the registered office of COLAS CZ. We look forward to seeing you at the company's new headquarters at Rubeška 215/1, 190 00 Prague 9 - Vysočany.

Navigation

© 2020 COLAS CZ, a.s. All rights reserved