People

Are you interested in working for COLAS CZ, a.s.?
Do you want to know what activities we organize for students and the public and what opportunities we offer students and recent graduates?
Find out everything here.

You will find more detailed information under the individual tabs in the list on the left. If you have specific questions, please contact our HR department. We will be happy to answer your questions.

Contacts

Lucie Zdražilová
HR Specialist
+420 724 618 718
kariera@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Jana Kandusová
HR Specialist 
+420 724 618 749
jana.kandusova@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Anna Kodedová
HR Specialist – BMW Project
+420 725 094 002
anna.kodedova@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Sending a CV via e-mail

Basic information

Attachments

captcha  Retype code from image:

Poučení o zpracování osobních údajů

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na základě souhlasu uděleného uchazečem o zaměstnání. Udělení souhlasu je dobrovolné. Neudělí li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje po skončení výběrového řízení bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li na poptávanou pracovní pozici přijat. Následně jej Společnost nebude moci v budoucnu oslovit s nabídkou zaměstnání v případě uvolnění jiné vhodné pracovní pozice u Společnosti.

Po uplynutí doby tří let ode dne poskytnutí osobních údajů budou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání vymazány.

Společnost předá, či může předat, výše uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání následujícím příjemcům:

  • společnosti COLAS SA, identifikační číslo: 552025314, se sídlem na adrese1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika, která je mateřskou společností (jediným akcionářem) Společnosti a provozuje datacentrum, v němž jsou uchovávány některé osobní údaje zpracovávané Společností;

Výše uvedení příjemci osobních údajů mají přístup k osobním údajům poskytnutým uchazečem o zaměstnání, a to vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.

V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Společnosti má uchazeč o zaměstnání právo:

  1. udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě dříve daného souhlasu;
  2. na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů; a
  3. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Bližší informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ze strany Společnosti jsou uvedeny v prohlášení Společnosti o zpracování osobních údajů, které je veřejně dostupné na internetové stránce Společnosti na linku https://www.colas.cz/o-spolecnosti/compliance.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování mých osobních údajů se uchazeč o zaměstnání může obrátit na Společnost prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz.

COLAS News

Mar 16

Fiscal Year 2021 of the Group

The Board of Directors of Colas met to finalize the 2021 financial statements

Feb 23

Colas joins the #StOpE initiative to end everyday sexism in the workplace

On January 25, 2022, the Colas Group, represented by Frédéric Gardès, Chairman and CEO, joined #StOpE, an initiative dedicated to combatting so-called “everyday” sexism in the workplace. Colas is the first company in the construction sector to sign on to the program.

Dec 16

Colas renews its commitment to road safety

On Wednesday, December 8, Frédéric Gardès, Chairman and CEO of Colas, signed the "Seven Commitments for a Safer Road" with Marie Gautier-Melleray, France’s Interministerial Delegate for Road Safety. Over the last 24 years, Colas has been acting in partnership with public authorities to improve road safety, and will continue to play a strong role in the future with the new agreement.

Dec 6

Kácov bridge

The Kácov bridge project involves the construction of a new three-span road bridge with a total length of approximately 75 m over the Sázava River. COLAS CZ built the new bridge to replace the existing structure, which is no longer suitable due to poor condition, limited load capacity and unsuitable geometric parameters for traffic crossing.

Sep 22

Repair of overpass over Chlumecká Street on Prague Ring Road

Two new bridges will replace obsolete overpass in eastern part of metropolis

Aug 31

Aquisition of the Finnish company Destia

Colas signs an agreement to acquire Destia, a major player in the road and rail markets in Finland

Navigation

© 2022 COLAS CZ, a.s. All rights reserved