People

Are you interested in working for COLAS CZ, a.s.?
Do you want to know what activities we organize for students and the public and what opportunities we offer students and recent graduates?
Find out everything here.

You will find more detailed information under the individual tabs in the list on the left. If you have specific questions, please contact our HR department. We will be happy to answer your questions.

Contacts

Lucie Zdražilová
HR Specialist
+420 724 618 718
kariera@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Jana Kandusová
HR Specialist 
+420 724 618 749
jana.kandusova@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Anna Kodedová
HR Specialist – BMW Project
+420 725 094 002
anna.kodedova@colas.cz
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Sending a CV via e-mail

Basic information

Attachments

captcha  Retype code from image:

Poučení o zpracování osobních údajů

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na základě souhlasu uděleného uchazečem o zaměstnání. Udělení souhlasu je dobrovolné. Neudělí li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje po skončení výběrového řízení bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li na poptávanou pracovní pozici přijat. Následně jej Společnost nebude moci v budoucnu oslovit s nabídkou zaměstnání v případě uvolnění jiné vhodné pracovní pozice u Společnosti.

Po uplynutí doby tří let ode dne poskytnutí osobních údajů budou osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání vymazány.

Společnost předá, či může předat, výše uvedené osobní údaje uchazeče o zaměstnání následujícím příjemcům:

  • společnosti COLAS SA, identifikační číslo: 552025314, se sídlem na adrese1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika, která je mateřskou společností (jediným akcionářem) Společnosti a provozuje datacentrum, v němž jsou uchovávány některé osobní údaje zpracovávané Společností;

Výše uvedení příjemci osobních údajů mají přístup k osobním údajům poskytnutým uchazečem o zaměstnání, a to vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.

V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany Společnosti má uchazeč o zaměstnání právo:

  1. udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě dříve daného souhlasu;
  2. na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů; a
  3. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Bližší informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ze strany Společnosti jsou uvedeny v prohlášení Společnosti o zpracování osobních údajů, které je veřejně dostupné na internetové stránce Společnosti na linku https://www.colas.cz/o-spolecnosti/compliance.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování mých osobních údajů se uchazeč o zaměstnání může obrátit na Společnost prostřednictvím e mailu zaslaného na adresu kariera@colas.cz.

COLAS News

Aug 31

Aquisition of the Finnish company Destia

Colas signs an agreement to acquire Destia, a major player in the road and rail markets in Finland

Aug 31

2021 Half-Year Results of the group Colas

The Board of Directors of Colas, chaired by Frédéric Gardès, met on August 24, 2021 to approve the financial statements at June 30, 2021 and outlook for the current year.

Aug 9

Paris Olympic Games 2024: Colas wins a contract for logistic flow management

Mobility by Colas, the Colas Group’s digital mobility services integrator and operator, has signed a framework contract with the Olympic Structure Delivery Company (SOLIDEO) to design, roll out and operate "last mile" logistic flows for a minimum of 15 months, using the Qievo solution.

Aug 5

BMW PROVING GROUND

The construction season is in full swing, and we were very happy to welcome the top management of BMW to the construction site of the proving ground located near Sokolov.

Jun 30

COLAS CZ among the 3 TOP CONSTRUCTION COMPANIES in 2020!

Tomáš Krones, CEO of COLAS CZ, has received an award for the third place in the competition 2020 TOP CONSTRUCTION COMPANIES, which was presented by Minister of Transport Karel Havlíček.

Jun 8

COLAS is committed to reducing its carbon footprint

In response to the challenges posed by climate change, Colas has made a strong strategic commitment to decarbonizing its business activities. The Group has set itself an ambitious target, in line with the Paris Agreement: reducing its direct greenhouse gas emissions by 30% (scopes 1 and 2) and its indirect upstream emissions by 30% (scope 3a).

Navigation

© 2021 COLAS CZ, a.s. All rights reserved