Certifikace

Politika integrovaného systému řízení

Kvalitně – Bezpečně – Ohleduplně Hospodárně

Společnost COLAS CZ, a.s. je významný dodavatel silničních staveb, výrobce obalovaných asfaltových směsí a přírodního drceného kameniva v České republice. Vedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i ostatním zainteresovaným stranám, a na základě možností daných tradicí společnosti v České republice a zázemím skupiny COLAS SA se zavazuje:

 • intenzivně podporovat rozšiřování působnosti společnosti na celém území České republiky,
 • dále posilovat přední pozici společnosti v oblasti silničního stavitelství, výroby obalovaných asfaltových směsí, modifikovaného asfaltu a přírodního drceného kameniva,
 • pokračovat v rozvoji aktivit v rámci staveb vodohospodářských, kolejových, železobetonových
  i staveb celostátního významu,
 • rozšiřovat portfolio námi prováděných technologií v oblasti silničního stavitelství,
 • zvyšovat podíl námi prováděných prací na dodávaných konstrukcích,
 • neustále zdokonalovat integrovaný systém řízení s důrazem na efektivitu a kvalitu jednotlivých procesů,
 • zajišťovat dostupnost informací a zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a cílových hodnot,
 • zvyšovat kvalitu našich produktů intenzivním sdílením zkušeností a dovedností získaných uvnitř společnosti i v rámci skupiny,
 • dodržovat příslušné požadavky právních předpisů a dalších relevantních požadavků,
 • minimalizovat negativní dopady našich činností na životní prostředí a na zdraví a majetek osob vyskytujících se na pracovišti nebo v jeho blízkém okolí, a to zejména zaváděním nových technologií a šetrným nakládáním se všemi zdroji a prostředky za účelem jejich optimálního využití,
 • předcházet rizikům v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí, řídit rizika neodstranitelná, a to s maximálním možným úsilím na všech stupních řízení,
 • neustále snižovat energetickou náročnost a to např. také nákupem energeticky úsporných produktů, kde je to možné a vhodné,
 • zefektivnit interní komunikaci mj. s cílem ideální informovanosti pro naplnění nastavené politiky integrovaného systému řízení,
 • zefektivnit externí komunikaci zahrnující webové stránky s cílem budovat značku společnosti,
 • podporovat spolupráci se středními a vysokými školami s cílem šíření povědomí
  o společnosti a přípravy mladé generace pro jejich budoucí uplatnění a získání tak předstihu v práci s lidskými zdroji za účelem zvýšení konkurenceschopnost v  podnikatelském prostředí,
 • zvyšovat odborné znalosti, dovedností a kompetence svých zaměstnanců v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií s cílem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

V Praze dne 1.4.2016

Eric Biguet
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

 


Certifikát systému
managementu kvality

Certifikát systému
enviromentálního managementu

Certifikát systému
managementu BOZP


Certifikát systému
managementu hospodaření

Přílohy

COLAS Novinky

19. 4.

COLAS CZ, a.s. a Čermák a Hrachovec a.s. na veletrhu práce iKariéra 2017 v Brně

11.4.2017 jsme se účastnili veletrhu práce iKariéra na podnikatelské fakultě VUT v Brně.

6. 4.

COLAS CZ, a.s. a Čermák a Hrachovec a.s. na veletrhu práce iKariéra 2017 v Praze

29.3.2017 jsme se již potřetí účastnili veletrhu iKariéra na stavební fakultě ČVUT v Praze.

4. 4.

Naše společnost se podílí na rekonstrukcí dvou úseků na dálnici D1

„D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice“ a „D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí – EXIT 153 Lhotka“

4. 1.

23. ročník soutěže nejlepších firemních časopisů

V listopadu loňského roku se COLAS CZ, a.s. zúčastnil soutěže nejlepších firemních časopisů, kterou pořádala společnost CZECH TOP 100, a.s., partnery byly společnosti TPA a Bisnode.

© 2017 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena