COLAS CZ společně s COLAS Projects získal dlouho očekávanou zakázku pro BMW v České republice

19. 11. 2019

Testovací polygon BMW, který tato německá automobilka plánuje vybudovat poblíž Sokolova, má patřit mezi největší a nejmodernější v Evropě.

Velký projekt bude zcela zásadní nejen pro investora, ale i pro naši společnost. Vedení automobilky totiž počátkem listopadu potvrdilo, že zakázku na stavební práce na polygonu získalo sdružení Colas CZ a Colas Projects, a to v podílu 70:30. 

Samotný polygon, který bude stát na pozemku o celkové rozloze 535 hektarů, by se měl začít budovat v roce 2020. V areálu má být zřízeno šestnáct zkušebních modulů s různými testovacími scénáři. Vznikne tu například povrch simulující dálnici, víceproudou silnici, městský provoz, prašnou cestu nebo kopec. Vedle zkušební tratě má být v severní části areálu vybudována oblast pozemních staveb se zkušebnami, logistickými plochami, dílnami a kancelářskými budovami. 

Pro naši firmu bude zakázka představovat zejména zhotovení vlastních modulů, jejich propojení, vybudování spojovacích komunikací a úpravu venkovních prostor, dále pak odvodnění, inženýrské stavby, protihlukové ochrany, osvětlení a bezpečnostní zařízení. Počítá se také s ozeleněním a osázením polygonu. Práce by měly být hotové do července 2024. 

Areál má značný výškový rozdíl, terén stoupá z jihu na sever asi o 95 metrů. Vzhledem k tomu, že polygon bude stát v místě bývalé výsypky povrchového lomu, který byl od 60. let minulého století zaplňován pomocí zakladačů, předpokládá se velký objem zemních prací. Celkem jde o 3,3 miliony m3 výkopů a 1,2 milionu m3 násypů. Dále bude provedeno zlepšení podloží pod vysokými násypy, štěrkové vrstvy, ochranné vrstvy proti mrazu a vlastní vozovkové souvrství. 

Na sokolovském polygonu BMW plánuje testovat a vyvíjet vozidla s alternativními pohony a asistenčními systémy (ADAS), stejně jako částečně a plně autonomní řízení. V rámci testů se bude zkoušet a dále vylepšovat funkčnost, životnost, ale i vhodnost vozidel a systémů pro běžné použití v denním i nočním provozu.

 

COLAS Novinky

3. 12.

Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)

Je provedena přeložka silnice II/210 po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická.

19. 11.

COLAS CZ společně s COLAS Projects získal dlouho očekávanou zakázku pro BMW v České republice

Testovací polygon BMW, který tato německá automobilka plánuje vybudovat poblíž Sokolova, má patřit mezi největší a nejmodernější v Evropě.

15. 11.

Rekonstrukce ulice Plumlovská

V pátek 1.11.2019 proběhlo slavnostní otevření stavby ulice Plumlovská v Prostějově.

28. 8.

COLAS CZ patronem SŠ v Novém Bydžově

Stali jsme se patronem střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově.

16. 8.

COLAS CZ na dálnici D10 u Mladé Boleslavi

Snažíme se snižovat riziko dopravních nehod na stavbách probíhajících za provozu.

Navigace

© 2019 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena